دانلود فایل های آماده سه بعدی، مدل سینمای خانگی - 3D Home Theatre Model

در این مجموعه شاهد فایل های آماده سه بعدی سینمای خانگی با فرمت MAX & 3ds هستید کاربران طراحی های سه بعدی می توانند از این پک سه بعدی در طراحی های خود کمک بگیرند.